Irini Mavromatidou
Periodos-i, I, 
41 × 26 cm
2010
Linolschnitt


Irini Mavromatidou
Periodos-i, I, 
41 × 26 cm
2010
Linolschnitt

Irini Mavromatidou
Periodos-i, I, 
41 × 26 cm
2010
Linolschnitt

Irini Mavromatidou
Periodos-i, I, 
41 × 26 cm
2010
Linolschnitt

Irini Mavromatidou
Periodos-i, I, 
41 × 26 cm
2010
Linolschnitt

Irini Mavromatidou
Periodos-i, I, 
41 × 26 cm
2010
Linolschnitt

Irini Mavromatidou
Periodos-i, I, 
41 × 26 cm
2010
Linolschnitt

Irini Mavromatidou
Periodos-i, I, 
41 × 26 cm
2010
Linolschnitt

Irini Mavromatidou, Periode-i, IV, 2010, LinolschnittIrini Mavromatidou, Periode-i, IV, 2010, LinolschnittIrini Mavromatidou, Periode-i, IV, 2010, Linolschnitt

Irini Mavromatidou, Periode-i, IV, 2010, Linolschnitt

Irini Mavromatidou, Periode-i – VI, Künstlerbuch, 2010